راه حل های هوایی :
بررسی رفتار هوا، توزیع، کنترل و فیدبک آن.

جامع ترین طیف وسیع موتور های تولید شده در جهان برای دمپرهای هوا از سطح مقطع 0.4 الی 8 متر مربع شامل تنظیم کننده های دورانی، خطی، با چرخش کامل و با دامنه وسیع سطح موتورایز شدن و زمان عملکرد تنظیم کننده با توان مناسب جهت کنترل جریان هوا در سیستم های تهویه مطبوع، از عملیات و توزیع تا فیدبک و عملیات مجدد شامل می شوند. این دامنه شامل تنظیم کننده های ویژه ای برای کاربردهای اتاقی و در فضای آزاد در شرایط و پلتفرم نامناسب برای پیاده سازی راه حل های تنظیم کننده جداگانه به وسیله OEM

این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند.
با استفاده از این وب سایت و مرور بیشتر، شما این کوکی ها را قبول می کنید. اطلاعات دقیق در مورد استفاده از کوکی ها در این وب سایتدر اینجا موجود است.