PIQCV

PIQCV یک شیر کنترل مستقل از فشار کاراکترایز می‌باشد(DN15-20). این شیر مقدار آبی را که مصرف کننده ها در کاربری های سرمایشی و گرمایشی لازم دارند بصورت دائم تامین می‌کند این شیر از ترکیب عملکرد یک شیر کنترل با یک شیر کنترل نوسانات فشار به وجود آمده است. این ترکیب یک شیر دقیق که نوسانات فشار سیستم به روی عملکرد آن تاثیری نمی گذارد را به وجود آورده است.

شیر کنترل مستقل از فشار منطقه ای بلیمو مدلPICQV

شیر کنترل مستقل از فشار منطقه ای بلیمو مدلPICQV

PICCV

شیر کنترل مستقل از فشار کاراکترایز مدل(PICCV) یک شیر کنترل دو راهه می باشد که از ترکیب عملکرد یک شیر کنترل با یک شیر کنترل نوسانات فشار به وجود آمده است. این ترکیب یک شیر دقیق که نوسانات فشار بروی عملکرد آن تاثیری نمی گذارد را به وجود آورده است.

شیر کنترل مستقل از فشار کاراکترایز چگونه کار می‌کند.

EPIV

یک شیر کنترل دو راهه می باشد که نوسانات فشار سیستم به روی عملکرد آن تاثیری نمی گذارد EPIV.بصورت مستقیم مقدار جریان عبوری را اندازه گیری می‌کند، این شیر از ترکیب یک سنسور مغناطیسی مقدار جریان عبوری و یک شیر کنترل دو راهه به وجود آمده است. تنظیم کننده‌ی این شیر کنترل بوسیله یک الگوریتم قدرتمند ، مقدار جریانی را که کنترلر می‌خواهد بصورت تدریجی تنظیم می‌کند.
مقدار جریان عبوری خوانده شده توسط یک سیگنال استاندارد به کنترلر اطلاع داده می‌شود و این مقدار می‌تواند توسط سیستم اتوماسیون ساختمان جهت انجام کنترل پیشرفته و تعیین استراتژی انرژی مورد استفاده قرار گیرد. طراحی ویژه EPIV جهت استفاده در کاربرد تاسیسات انجام گرفته است.

شیر کنترل مستقل از فشار الکترونیکی EPIV

شیر کنترل مستقل از فشار الکترونیکی EPIV

راهنمای انتخاب شیر (کلیک بر روی شیر جهت جزئیات فنی )

لوله کشی فشار سیستم کاربرد دمای سیال نوع شیر DN اتصال لوله PDF
2- راهه PN 6 Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
PN 16 شیر منطقه ای 80°C Ball Valve (QCV) DN15-20 رزوه داخلی PDF
Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 رزوه خارجی PDF
Open-close 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
Open-close 120°C Butterfly Valve DN25-700 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C Butterfly Valve DN25-700 فلنج PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN10-50 رزوه خارجی PDF
شیر کنترلی 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-150 فلنج PDF
شیر کنترلی 150°C شیرگلوب DN15-150 فلنج PDF
PN 25 شیر کنترلی 150°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
2- راهه مستقل از فشار PN 16 شیر کنترلی 120°C Ball Valve (EPIV) DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C Ball Valve (EPIV) DN65-150 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C Belimo Energy ValveTM DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C Belimo Energy ValveTM DN65-150 فلنج PDF
PN 25 Open-close 60°C Ball Valve (PIFLV) DN15-25 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 90°C Ball Valve (PIQCV) DN15-20 رزوه داخلی PDF
3- راهه PN 6 Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
PN 16 تغییر وضعیت 80°C Ball Valve (QCV) DN15-20 رزوه داخلی PDF
Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 رزوه خارجی PDF
Open-close 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN10-50 رزوه خارجی PDF
شیر کنترلی 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-150 فلنج PDF
PN 25 شیر کنترلی 150°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
6 - راهه PN 16 شیر کنترلی 80°C شیر توپی DN15-25 رزوه داخلی PDF
6-راهه مستقل از فشار PN 16 شیر کنترلی 80°C شیر توپی DN15&20 رزوه داخلی PDF

این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند.
با استفاده از این وب سایت و مرور بیشتر، شما این کوکی ها را قبول می کنید. اطلاعات دقیق در مورد استفاده از کوکی ها در این وب سایتدر اینجا موجود است.