راه حل های آبی
عملکرد کارآمد در سیکل های گرمایشی و سرمایشی

علاوه بر شیرهای پروانه ای موتوری شده و شیرهای گلوب، بلیمو شیرهای کنترل با عملکرد مشخص مقاوم دربرابر نفوذ حباب هوای بی نظیر را برای کنترل دقیق و بدون از دست دادن انرژی مدارهای گرمایشی و سرمایشی تأمین می کند. شیرهای کنترل با عملکرد مشخص مستقل از فشار، عملکردهایی مانند اندازه گیری، کنترل کردن، بستن، و متعادل کردن هیدرولیک خودکار را تنها در یک واحد شیر انجام می دهند. شیر انرژی پیشرفته بلیمو با مدارهای منطقی ادغام شده امکان نظارت و بهینه سازی جریان انرژی را فراهم می سازد. مدیریت Delta-T ادغام شده، کاهش اختلاف درجه حرارت را از یک مقدار تعریف شده محدود.

تور بازدید از آزمایشگاه بلیمو

راهنمای انتخاب شیر (کلیک بر روی شیر جهت جزئیات فنی )

لوله کشی فشار سیستم کاربرد دمای سیال نوع شیر DN اتصال لوله PDF
2- راهه PN 6 Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
PN 16 شیر منطقه ای 80°C Ball Valve (QCV) DN15-20 رزوه داخلی PDF
Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 رزوه خارجی PDF
Open-close 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
Open-close 120°C Butterfly Valve DN25-700 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C Butterfly Valve DN25-700 فلنج PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN10-50 رزوه خارجی PDF
شیر کنترلی 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-150 فلنج PDF
شیر کنترلی 150°C شیرگلوب DN15-150 فلنج PDF
PN 25 شیر کنترلی 150°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
2- راهه مستقل از فشار PN 16 شیر کنترلی 120°C Ball Valve (EPIV) DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C Ball Valve (EPIV) DN65-150 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C Belimo Energy ValveTM DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C Belimo Energy ValveTM DN65-150 فلنج PDF
PN 25 Open-close 60°C Ball Valve (PIFLV) DN15-25 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 90°C Ball Valve (PIQCV) DN15-20 رزوه داخلی PDF
3- راهه PN 6 Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN15-50 فلنج PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
PN 16 تغییر وضعیت 80°C Ball Valve (QCV) DN15-20 رزوه داخلی PDF
Open-close 100°C شیر توپی DN15-50 رزوه خارجی PDF
Open-close 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 100°C شیر توپی DN10-50 رزوه خارجی PDF
شیر کنترلی 120°C شیر توپی DN15-50 رزوه داخلی PDF
شیر کنترلی 120°C شیرگلوب DN15-150 فلنج PDF
PN 25 شیر کنترلی 150°C شیرگلوب DN15-100 فلنج PDF
6 - راهه PN 16 شیر کنترلی 80°C شیر توپی DN15-25 رزوه داخلی PDF
6-راهه مستقل از فشار PN 16 شیر کنترلی 80°C شیر توپی DN15&20 رزوه داخلی PDF

این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند.
با استفاده از این وب سایت و مرور بیشتر، شما این کوکی ها را قبول می کنید. اطلاعات دقیق در مورد استفاده از کوکی ها در این وب سایتدر اینجا موجود است.