راه حل های اتاقی و سیستم
تضمین آسودگى همگانی و صرفه جویی در مصرف انرژی

استفاده از کنترل کننده جریان حجمی هوا مجهز به تنظیم کننده های کامپکت یا کنترل کننده های یونیورسال و حسگر ها در دفاتر ، ساختمان های عمومی ، سالن های تولید ، مراکز تجاری و حساس عملیاتی شرایط آسایش را در حداقل مصرف انرژی تضمین می نماید. تنظیم کننده های کمپکت با تیغه مخصوص پلاستیکی جهت نصب بر روی داکتهای استوانه ای جهت توزیع مناسب هوا در سیستم تهویه واحدهای مسکونی موجود است. کنترل کننده های اتاقی و مسکونی با تائیدیه اروپایی جهت کاربرد در اتوماسیون ساختمان ها و راه حل های بهینه سازی عملکرد فن هوا ساز ضمن ارتقاء سطح های آسودگی باعث کاهش مصرف انرژی میشود .

تنظیم کننده کامپکت حجم هوای متغیر بلیمو NFC – یک مرحله رو به جلو

راه حل های ایمنی :
حفاظت از جان انسانها و دارایی های مادی در قبال آتش و دود

آتش سوزی ها خطری بالقوه برای مردم و دارایی های ملموس در ساختمان ها هستند که حفاظت از ساختمان در قبال آتش و دود حریق در مواقع اضطراری باعث نجات جان افراد ، به حداقل رساندن خسارت مالی به اموال و عدم وقفه در فعالیت های موسسات میگردد. بهترین روش محافظتی در برابر گسترش حریق و دود از طریق داکت های هوا کاربرد دمپرهای حریق و دود موتورایز شده در فضای حریق میباشد. سیستم های کنترل دود مکانیکی مجهز به دمپرهای کنترلی دود موتورایز شده عدم ورود انتشار دود را در مسیرهای فرار و نجات تضمین می کند.

بلیمو: طیف جدید تنظیم کننده های دمپرهای حریق سری BFL و BFN

این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند.
با استفاده از این وب سایت و مرور بیشتر، شما این کوکی ها را قبول می کنید. اطلاعات دقیق در مورد استفاده از کوکی ها در این وب سایتدر اینجا موجود است.